ERP moduly Odoo

Platforma Odoo ponúka 36 modulov, ktoré Vám umožnia efektívnejšie podnikanie a riadenie Vašej firmy.

Ako open source platforma obsahuje aj viac ako 10.000 aplikácií tretích strán, ktoré riešia špecifické požiadavka a biznisové scenáre. 

Odoo • Text and Image

Najpopulárnejšie moduly Odoo

Fakturácia

Jednoduché online vystavovanie faktúr

Sklady

Manažment a automatizácia skladov

Výroba

Riadenie výroby (MRP, PLM, riadenie kvality, údržba)

Logistika

Zjednodušenie logistických procesov

CRM

Efektívne sledovanie zákaziek a prehľad o zákazníkov

Timesheets

Riadenie zamestnancov a vendorov mimo kancelárie

HR

7 aplikácíí na zmysluplné riadenie ľudkých zdrojov

Obchod

Vystavovanie online ponúk a cenových kalkulácií